پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

دکتر مهرداد بهلولی : متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

دکتر مهرداد بهلولی : متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

بیوگرافی

با مطالعه بیوگرافی دکتر مهرداد بهلولی، با وی بیشتر آشنا شوید.

بیشتر بشناسید ...
مقالات علمی و سخنرانی های دکتر مهرداد بهلولی

مقالات و سخنرانی علمی

مقالات علمی منتشره و مطرح شده در کنگره های علمی از دکتر مهرداد بهلولی را مطالعه نمایید.

مطالعه نمایید ...
گواهینامه هاى پزشکى و تحصیلی دکتر مهرداد بهلولی

درجات علمی

گواهینامه ها و سرتیفیکت هاى پزشکى و تحصیلی دکتر مهرداد بهلولی را مشاهده نمایید.

مشاهده نمایید ...
فعالیت های مختلف علمی و پزشکی داخلی و خارجی دکتر مهرداد بهلولی

فعالیت ها

در جریان فعالیت های مختلف علمی و پزشکی داخلی و خارجی دکتر مهرداد بهلولی قرار گیرید.

بیشتر بدانید ...