پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

دکتر مهرداد بهلولی : متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

بیماری چاقی مفرط

بیماری چاقی مفرط

هر آنچه درباره بیماری چاقی مفرط و عوارض آن و روشهای جراحی برای درمان آن بخواهید...

بیماری های عروق

بیماری های عروق

هر آنچه درباره بیماری های عروق و روشهای جراحی برای درمان آن بخواهید...

.:: مطالب مرتبط
 واریس در دوران حاملگى
 واریس
بیماری های داخلی

بیماری های داخلی

هر آنچه درباره بیماری های داخلی و روشهای مختلف درمان آن ها بخواهید...

.:: مطالب مرتبط
 ژنیکوماستى (gynecomastia)