پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

واریس در دوران حاملگى

حاملگى باعث بروز تغییرات فراوان در وریدهاى اندام تحتانى در خانمها می شود. در اثر تغییرات هورمونى در دوران حاملگى وریدها حالت اتساعى پیدا می کنند و برجسته تر می شوند. در ضمن بدلیل افزایش حجم خون بدن و نیز فشار رحم بر روى ورید اجوف تحتانى در داخل شکم وریدهاى اندام برجسته تر می شود. 

ریسک بروز واریس در دوران حاملگى چقدر است؟

حدود چهل درصد از خانمها دچار درجاتى از واریس در طول دوران حاملگى خود می شوند.

واریس در افراد حامله چه علایمى ایجاد می کند؟

واریسهاى دوران حاملگى علاوه بر برجسته شدن وریدها باعث ایجاد درد، احساس سنگینى، خستگى و تورم در اندامها می شوند. 

براى کنترل و جلوگیرى از ایجاد و پیشرفت واریس در دوران حاملگى چه باید کرد؟

١- استفاده از جوراب واریس: معمولا استفاده از جوراب واریس بعد از ماه چهارم حاملگى توصیه می شود.
٢- ورزش و فعالیتهاى روزانه خود را در طول حاملگى ادامه دهید. پیاده روى، شنا و دوومیدانى ورزشهاى مناسب براى خانمهاى حامله هستند.
٣- در حد امکان به پهلوى چپ بخوابید تا اثر فشارى جنین از روى ورید اجوف تحتانى برداشته شده و بازگشت خون از اندام به سمت قلب تسریع شود. 
٤- افزایش وزن بیش از حد معمول باعث افزایش ریسک واریس می شود؛ در نتیجه سعى کنید که مانع افزایش وزن بیش از حد معمول شوید.
٥- مقدار نمک مصرفى روزانه را کاهش دهید.
٦- از نشستن و ایستادن طولانى مدت خوددارى کنید.
٧- در حد امکان در حالت نشسته از یک چهارپایه و یا میز کوتاه براى قرار دادن پاهاى خود استفاده کنید.
٨- اکثر عروق واریسى تشکیل شده در اندام پس از خاتمه حاملگى از بین می روند، اگرعروق واریسى بعد از خاتمه حاملگى هنوز قابل رویت هستند به پزشک مراجعه کنید.
٩- اگر در حین حاملگى در عروق واریسى تورم، قرمزى، درد، سفتى و خونریزى مشاهده کردید، سریعا به پزشک مراجعه کنید.

آیا واریسهاى بوجود آمده در دوران حاملگى با اتمام حاملگى بهبود پیدا می کنند؟

اکثر عروق واریسى که در دوران حاملگى بوجود آمده اند با ختم حاملگى از بین می روند ولى اگر واریسى تا دو ماه بعد از زایمان از بین نرفته باشد، احتیاج به درمان دارد.