پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

جراحى لاپاراسکوپی چیست؟

انجام اعمال جراحى که با استفاده از وسایل مخصوص و دوربینهاى خاصى که براى این کار ساخته شده اند و از طریق یک و یا چند سوراخ نیم تا یک سانتیمترى وارد شکم می شوند، جراحى لاپاراسکوپی نامیده می شود. در حین این جراحى فضاى داخل شکم براى ایجاد فضا و دید کافى با گاز کربن دى اکسید تا فشار معینى پر می شود.

این نوع جراحى داراى فواید و برتریهاى مهمى نسبت به روش جراحى باز می باشد:

١- به جاى استفاده از برشهاى بزرگ از سوراخهاى کوچک جهت انجام عمل جراحى استفاده می شود. 
٢- درد بعد از جراحى بسیار کم است.
٣- مقدار خونریزى از جراحى باز کمتر است.
٤- مدت اقامت در بیمارستان کمتر است.
٥- سرعت بازگشت بیماران به زندگى روزانه بسیار سریعتر از جراحى باز است.
٦- عوارضى مانند عفونت زخم، عوارض ریوى و قلبى نسبت به جراحى باز بسیار کمتر مشاهده می شود.

بسیارى از جراحیهاى دستگاه گوارش از جمله کیسه صفرا، چاقى، فتق، آپاندیسیت، بیماریهارى التهابى روده، دیورتیکولوز، ریفلاکس معده، پرولاپس رکتوم را میتوان بروش لاپاراسکوپى انجام داد.
در گذشته نزدیک از لاپاراسکوپى در انجام جراحى سرطانهاى دستگاه گوارش استفاده نمی شد ولى با انجام مطالعات و بررسى هاى فراوان در این مورد به این نتیجه رسیده شد که می توان از لاپاراسکوپی در درمان سرطانهاى دستگاه گوارش استفاده کرد.
.:: مطالب مرتبط
 اولین جلسه علمی گروه بدخیمی های جداره شکم در بیمارستان جم با مدیریت و سخنرانی دکتر مهرداد بهلولی
 دعوت رسمى انجمن جراحى لاپاراسکوپى ترکیه از دکتر مهرداد بهلولى جهت ایراد سخنرانى و انجام برنامه هاى آموزشى
 برگزاری سومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش، ٣ تا ٥ آذر 95
 برگزاری کارگاه آموزشی پیشرفته لاپاراسکوپی فتق توسط پروفسور متین ارتم، یکم و دوم آذر 95
 اولين جراحى HIPEC استاندارد در ايران توسط دکتر مهرداد بهلولی
 روده بزرگ و سرطان کولون
 کوله سیستکتومى لاپاراسکوپیک
 جراحى لاپاراسکوپی چیست؟
 خارش ناحیه مقعد
 شقاق چیست؟
 پرولاپس رکتوم
 فتق
 کیسه صفرا
 سرطان پانکراس
 سرطان های کبد