پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

جراحى اسليو گاستركتومى توسط دكتر مهرداد بهلولى و پروفسور Karl Miller

در تاريخ ٢٥ آذر ١٣٩٤ دكتر مهرداد بهلولى و پروفسور Karl Miller رئيس كنگره جهانى جراحى چاقى سال ٢٠١٥، بیمار چاق مفرطی را تحت عمل جراحى اسليو گاستركتومى (Sleeve Gastrectomy) قرار دادند. این جراحی در بيمارستان جم تهران انجام گرفت.


دكتر مهرداد بهلولى و پروفسور Karl Miller رئيس كنگره جهانى جراحى چاقى در جراحی اسلیو گاسترکتومی (Sleeve Gastrectomy)

جراحى اسليو گاستركتومى توسط دكتر مهرداد بهلولى و پروفسور Karl Miller رئيس كنگره جهانى جراحى چاقى سال ٢٠١٥ در بیمارستان جم تهران