پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

دکتر مهرداد بهلولی : جراحى اسليو گاستركتومى

.:: مطالب مرتبط
 جراحى اسليو گاستركتومى توسط دكتر مهرداد بهلولى و پروفسور Karl Miller