پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

دکتر مهرداد بهلولی عضو هیئت علمی و دبیر اجرایی سومین کنگره بین المللى سرطانهاى دستگاه گوارش با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی در تهران