پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

تقدیر از دکتر مهرداد بهلولی در مراسم روز جهانی سرطان در بیمارستان جم تهران، 16 بهمن ماه 1396