پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

دکتر مهرداد بهلولی در ششمین کنگره آسیایى اندومتریوز و ششمین کنگره بین المللى جراحى کم تهاجمى شیراز، آذر 1396