پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

حضور دکتر مهرداد بهلولی در بیمارستان Charite برلین مهم ترین مرکز جراحی هایپک آلمان و پنجمین بیمارستان معتبر دنیا، دسامبر 2019