پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

اهدای پیراهن ورزشی آقای حسن روشن ستاره اسبق فوتبال ایران و استقلال (تاج) به دکتر مهرداد بهلولی