پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

اولین کارگاه آموزشی هایپک و اولین جراحی هایپک شمال غرب کشور، بهمن 98، بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز