پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

دکتر مهرداد بهلولی : گالری تصاویر و ویدئوهای جراحی

گالری تصاویر

گالری تصاویر

تصاویری از فعالیت های مختلف دکتر مهرداد بهلولی در عرصه های مختلف پزشکی را مشاهده نمایید.

مشاهده نمایید ...
ویدئوهای جراحی

ویدئوهای جراحی

ویدئوهای تهیه شده از جراحی های مختلف پزشکی را مشاهده نمایید.

مشاهده نمایید ...