پذیرش : روزهای زوج از ساعت 4 تا 7/5 بعدازظهر
: تلفن مستقیم پذیرش

تماس با ما
09012717168
دکتر مهرداد بهلولی

متخصص جراحی عمومی، جراحی سرطان و لاپاراسکوپی

دکتر مهرداد بهلولی : ویدئوهای جراحی

وبینار پانصدمین جراحی هایپک در ایران، 3 مرداد ماه 99، قسمت دوم
وبینار پانصدمین جراحی هایپک در ایران، 3 مرداد ماه 99، قسمت دوم
حجم فایل 193MB و با فرمت MP4
وبینار پانصدمین جراحی هایپک در ایران، 3 مرداد ماه 99، قسمت اول
وبینار پانصدمین جراحی هایپک در ایران، 3 مرداد ماه 99، قسمت اول
حجم فایل 185MB و با فرمت MP4
همه چیز درباره جراحی هایپک
همه چیز درباره جراحی هایپک
حجم فایل 100MB و با فرمت MP4
جراحی لاپاراسکوپی سرطان روده باریک
جراحی لاپاراسکوپی سرطان روده باریک
حجم فایل 82.6MB و با فرمت MP4
جراحی لاپاراسکوپی فتق دیافراگم
جراحی لاپاراسکوپی فتق دیافراگم
حجم فایل 16.5MB و با فرمت MP4
جراحی لاپاراسکوپی کبد
جراحی لاپاراسکوپی کبد
حجم فایل 39.9MB و با فرمت MP4
نخستین جراحی Pipac، دکتر مهرداد بهلولی، بیمارستان جم تهران
نخستین جراحی Pipac، دکتر مهرداد بهلولی، بیمارستان جم تهران
حجم فایل 62.5MB و با فرمت MP4
جراحی فتق لاپاراسکوپی به روش TEP
جراحی فتق لاپاراسکوپی به روش TEP
حجم فایل 59.2MB و با فرمت MP4
عمل جراحی هایپک تنها درمان بیماران با سرطان بسیار پیشرفته
عمل جراحی هایپک تنها درمان بیماران با سرطان بسیار پیشرفته
حجم فایل 44.4MB و با فرمت MP4
جراحی لاپاراسکوپی تومور آپاندیس (MucoceleofAppendix)
جراحی لاپاراسکوپی تومور آپاندیس (MucoceleofAppendix)
حجم فایل 30.5MB و با فرمت MP4
Invagination روده باریک در زمینه پولیپ روده
Invagination روده باریک در زمینه پولیپ روده
حجم فایل 17.7MB و با فرمت MP4
جراحی فتق اشپیگل مختنق
جراحی فتق اشپیگل مختنق
حجم فایل 33.8MB و با فرمت MP4
جراحی لاپاراسکوپی دیورتیکول مکل
جراحی لاپاراسکوپی دیورتیکول مکل
حجم فایل 10.3MB و با فرمت MP4
جراحی کیست هیداتیک کبد به روش لاپاراسکوپی
جراحی کیست هیداتیک کبد به روش لاپاراسکوپی
حجم فایل 11.2MB و با فرمت MP4
جراحی فتق انسیزیونال
جراحی فتق انسیزیونال
حجم فایل 27.2MB و با فرمت MP4
جراحی فتق کشاله ران
جراحی فتق کشاله ران
حجم فایل 12.7MB و با فرمت MP4
لاپاراسکوپی تشخیصی
لاپاراسکوپی تشخیصی
حجم فایل 18.8MB و با فرمت MP4